Biznesplan i Studium Wykonalności

Przy planowaniu przedsięwzięć, zwłaszcza wtedy gdy zamierzamy korzystać z zewnętrznego źródła finansowania, niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy, która pozwoli w wiarygodny sposób ocenić czy planowane przedsięwzięcie jest opłacalne tzn. że dochody z realizacji przedsięwzięcia pozwolą odzyskać w planowanym okresie środki zainwestowane i przynosić ponadto oczekiwany zysk. To prawda, że nie można przewidywać przyszłości z prawdopodobieństwem równym 1, jednak są sprawdzone sposoby dokonywania oceny opłacalności inwestycji. Należą do nich tzw. biznesplany, a w przypadku dużych i skomplikowanych inwestycji przeprowadza się analizę poszerzoną, obejmującą szersze spektrum zagadnień w zależności od rodzaju i wielkości inwestycji, nazywane studium wykonalności.

Tworzenie tego rodzaju analiz nie jest jeszcze u nas powszechne lecz instytucje powołane do udziału w finansowaniu inwestycji nieomal w każdym przypadku żądają, mniej lub bardziej rozbudowanego, biznesplanu lub studium wykonalności. Każdy kto zamierza skorzystać z finansowania zewnętrznego swojej inwestycji musi liczyć się z takim wymaganiem. Niezależnie od tego warto dla własnego bezpieczeństwa zrobić taką analizę. W wielu wypadkach wystarczy pod wpływem dobrze sporządzonego biznesplanu zmodyfikować swoje zamierzenia by uniknąć w przyszłości kłopotów finansowych.

Nasi konsultanci sporządzą dla Państwa, stosowną do potrzeb analizę opłacalności inwestycji.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.