Pomoc prawna

Działalność doradcza FEEDBACK CONSULTING opiera się w znacznej mierze na współpracy z prawnikami z GM KANCELARIA PRAWNICZA Grzegorz Mickiewicz. Dzięki tej współpracy mamy pewność, iż jesteśmy zawsze dobrze poinformowani o aktualnym stanie prawnym, a w przypadku, gdy nasi klienci spotykają się w swojej działalności z problemami natury sensu stricto prawnej mamy dla nich ofertę profesjonalnej pomocy w tym zakresie. Dzięki wieloletniej współpracy profil działalności naszych firm jest w znacznej mierze zbieżny.

GM Kancelaria Prawnicza Grzegorz Mickiewicz prowadzi stałą obsługę prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego ze szczególnym uwzględnieniem:
obsługi podmiotów sektora rolnego,
obsługi podmiotów gospodarczych,
dochodzenia i windykacji roszczeń,
dochodzenia odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych.

GM KANCELARIA PRAWNICZA Grzegorz Mickiewicz, niezależnie od doradztwa czysto prawniczego prowadzi pod marką SimpLex doradztwo dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych realizujących inwestycje budowlane w zakresie obejmującym nie tylko kwestie prawne lecz także realną pomoc w przeprowadzaniu i realizowaniu inwestycji budowlanych. Zespół fachowców  złożony zarówno z prawników jak i inżynierów pomaga w uzyskaniu wszelkich decyzji administracyjnych z zakresu prawa budowlanego i dziedzin pokrewnych a w tym tzw. decyzji środowiskowej (także raport oddziaływania inwestycji na środowisko), w przeprowadzaniu procedury zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, pomaga w organizacji procesu inwestycyjnego.