Nasza oferta

Oferujemy Państwu swoje usługi w zakresie:

 • doradztwa w obszarze rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego:

  • sporządzanie planów działalności rolnośrodowiskowej
  • sporządzanie wniosków o dopłaty i dotacje
  • sporządzanie planów dostosowania gospodarstw do wymogów cross compliance
  • dostosowanie gospodarstw rolnych do certyfikowanej produkcji ekologicznej
  • przetwórstwo mleka owczego
 • sporządzania biznesplanów i studiów wykonalności,

 • kompleksowego przygotowywania inwestycji budowlanych do uzyskania pozwolenia na budowę włącznie wraz z projektem budowlanym i ze sporządzeniem raportu oddziaływania inwestycji na środowisko,

 • przeprowadzenia w całości zamówienia publicznego lub pomocy w wyborze trybu i przygotowaniu odpowiednich dokumentów związanych z zamówieniem publicznym.

 • pomoc prawna w oparciu o współpracę z GM Kancelaria Prawnicza Grzegorz Mickiewicz.