Rolnictwo i przetwórstwo

Rolnictwo stoi obecnie przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Hodowla bydła, tucz trzody chlewnej czy też najbardziej popularne uprawy roślin muszą być prowadzone w perfekcyjny sposób i na dużych areałach by mogły być opłacalne. W przypadku mniejszych gospodarstw trzeba poszukiwać tzw. niszy rynkowej.  Oznacza to, że trzeba szukać możliwości najlepszego wykorzystania specyfiki gospodarstwa i produkować towar który nie występuje w podaży na skalę masową. Przed rolnikami stoi więc konieczność zmian w gospodarstwie, co nieuchronnie wiąże się z inwestycjami. Modernizacja gospodarstwa stwarza szansę na przetrwanie ale to nie jedyna droga. Można także pójść w kierunku realizacji programów rolnośrodowiskowych lub dywersyfikacji dochodów poprzez świadczenie usług rolniczych lub pozarolniczych, korzystając z posiadanego zaplecza w postaci budynków i maszyn rolniczych.

Niezależnie od wybranej drogi najbardziej liczy się wiedza i możliwość skorzystania z doświadczeń innych, którzy wcześniej zostali zmuszeni do dostosowania rolnictwa do wymogów współczesności. Najczęściej można skorzystać z doświadczeń rolnictwa zachodnioeuropejskiego chociaż niczego nie można bezkrytycznie naśladować. W niektórych zaś dziedzinach od dawna już jesteśmy “na bieżąco” i tworzymy własny bank wiedzy i doświadczeń.

Od początku uczestniczymy aktywnie w przemianach dokonujących się w rolnictwie. Sami zgromadziliśmy spory dorobek doświadczeń a dzięki nieustannie prowadzonej współpracy z Akademią Rolniczą w Poznaniu, Instytutem Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi mamy przekonanie, że nasze możliwości świadczenia usług doradczych są wszechstronne a jednocześnie wolne od instytucjonalnych naleciałości i skostnienia.

Proponujemy pomoc w realizacji swoich zamiarów, możemy pomóc w modernizacji gospodarstwa, w przestawieniu się na inny rodzaj produkcji lub w uruchomieni nowych usług, stworzeniu grupy producenckiej a jednocześnie w zdobyciu środków na ten cel z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich. Dobrze przygotowany projekt to lepsze wykorzystanie środków finansowych. Warto w pełni wykorzystać niepowtarzalną szansę jaką daje na PROW 2007-2013. Wszystko wskazuje na to, że tak wydatnej pomocy w przyszłości już nie otrzymamy.

Pomożemy także przygotować każdą inwestycję budowlaną w gospodarstwie rolnym, sporządzimy raport oddziaływania inwestycji na środowisko oraz przygotujemy analizy dotyczące inwestycji potrzebne do uzyskania kredytu lub aplikowania o środki pomocowe, takie jak biznesplan lub studium wykonalności.